Vår policy om cookies

Vad är en cookie?

Cookies
En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare, dvs på hemsidebesökarens dator. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. Sessionscookien försvinner automatiskt när webbläsaren stängs ner, lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidans besökare ska kunna använda www.tevsjodestilleri.se om vi har tänk, för att underlätta besökaren vid nästa besök på hemsidan.

Olika typer av cookies
Det finns tre typer av cookies.
Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att du ska förbli inloggad trots att du byter sida, att webbplatsen kommer ihåg om du sagt ja eller nej till någon form av cookie tidigare.

Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje kallas tredjepartscookies. Syftet med tredjepartscookies är oftast att sammanställa statistik om besökarnas surfvanor eller att skaffa underlag för riktad marknadsföring på andra webbplatser. För tredjepartscookies är Tevsjö Destilleri Järvsö AB inte personuppgiftsansvarig.

Tevsjö Destilleri Järvsö AB använder cookies för att underlätta användandet av www.tevsjodestilleri.se, samt för att kunna anpassa användandet efter hemsidebesökaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan är till för att fastställa användarens mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.tevsjodestilleri.se sparas inte IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser och system
Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (t ex videor, bilder, artiklar, produktpresentationer etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser och system har samma beteende som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbyggda innehållet, inklusive att spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Tevsjö Destilleri Järvsö AB rättsliga grund att lagra dina uppgifter
Det kan finnas flera rättsliga grunder till att dina personuppgifter behandlas, såsom samtycke, fullgörande av avtal, baserat på en intresseavvägning eller med stöd för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att om du återkallar ditt samtycke så kan det finnas vissa specifika fall där vi behöver spara personuppgifter för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser.

Vem delar vi dina data med?
För att göra din vistelse på bästa sätt samarbetar vi med företag som tillhandahåller tjänster till Tevsjö Destilleri Järvsö AB. Dessa får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att tas bort från deras system. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter

Hur länge behåller vi dina data?
För dig som eventuellt registrerar dig på vår hemsida, vid en sådan tjänst, lagrar vi den personliga informationen vi tillhandahåller i din användarprofil. Detta för att underlätta för dig vid framtidabesök. Alla användare kan när som helst se, redigera eller ta bort sin personliga information (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Vilka rättigheter har du över dina data?
Utöver detta kan du när som helt be att få en kopia på samtliga personuppgifter vi har om dig. Du har också rätten att begära att vi ska radera alla personuppgifter vi har om dig. Detta innefattar dock inte uppgifter som vi är skyldiga att ha kvar för andra administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke om att spara dina personuppgifter. Du kan även exempelvis avregistrera dig för, eventuella framtida, nyhetsbrev närsomhelst. Du kan när som helst kontakta oss där du har rätt att lämna in synpunkter på ur vi hanterar dina personuppgifter till behörig myndighet

Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi håller om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. Du har rätt att begära ut den personliga information vi har om dig. Om den personliga informationen visar sig vara felaktig eller ofullständig, har du rätt att kräva att personuppgifterna korrigeras eller raderas. Du kan också begära att dina data överförs till en tredje part du väljer (portabilitet). För frågor angående din personliga information, kontakta oss. Om du anser att vi använder eller behandlar dina personuppgifter på ett oacceptabelt sätt kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till behörig myndighet.

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Tevsjö Destilleri Järvsö AB:s hemsida.

Hur används cookies på Tevsjö Destilleri Järvsö AB:s webbplats?
Cookies används för att ge dig en personlig upplevelse på vår webbplats och för att den ska fungera på bästa sätt.

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida du besöker
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster.
 • Vi kan utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Anpassar våra tjänster så att du får det som är relevant för dig
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats
 • Förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation

När du besöker Tevsjö Destilleri Järvsö AB samlas personuppgifter in via cookies för olika ändamål och då regleras dessa behandlingar av EU:s dataskyddsförordning GDPR och den svenska Dataskyddslagen.

Policy för personuppgifter (GDPR)
Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Tevsjö Destilleri Järvsö AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. 

Tevsjö Destilleri Järvsö AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Den ses över minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Jonas Larsson, är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Tevsjö Destilleri Järvsö AB:

 • insamlar inga kunduppgifter för att sälja vidare till tredje part
 • har inget nyhetsbrev som inte godkänts av mottagare
 • har ingen webbsida där kunduppgifter samlas

Syftet med registrering av kunduppgifter är enbart för att kunna genomföra uppdrag, bibehålla kund- och leverantörskontakt samt för att följa krav från svenska myndigheter vad gäller bokföring, skatt och övriga bolagsärenden.

Tevsjö Destilleri Järvsö AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss, det kan vara på vår webbplats, telefon, e-post, sociala medier, chatt eller direkt på någon av våra utbildningar, workshops, seminarier, mässor eller på annat sätt.

Personuppgifter lagras i följande register:

 • In- och utgående e-postboxar, med kunduppgifter (namn på individer och företag, funktion, adress och kontaktuppgifter som berör allmän korrespondens). Dessa rensas löpande och läggs i mappar för dokumentation.
 • SMS/iMessage, med korrespondens angående presumtiva, pågående eller avslutade uppdrag. Dessa rensas regelbundet månadsvis.

Mappar
Innehåller korrespondens angående uppdrag, kunduppgifter (namn, adress, funktion och annat).
• offerter
• fakturor
• bokföring
• bildmaterial rörande företaget Tevsjö Destilleri Järvsö AB samt de projekt som pågår
• deltagarlistor för kommande, pågående och nyligen avslutande uppdrag

Rensas
• korrespondens rensas efter att kund- och leverantörsförhållande uppenbart har avslutats
• i övrigt följs rätten att behålla bokföring i sju år enligt svensk bokföringslag

Allmän IT-säkerhet
Tevsjö Destilleri Järvsö AB upprätthåller ett allmänt IT-säkerhetsskydd genom användande och regelbunden uppdatering av lösenord, brandväggar och val av leverantörer kring webb-och e-posttjänster.

Övervakning och incidenthantering
Vid upptäckt av dataintrång – via misstag internt eller dataläcka hos personuppgiftsombud – där personuppgifter läcker ut kommer en rapport att upprättas. I de fall det krävs kommer individer att meddelas och rapport till Datainspektionen göras.

Dina rättigheter
Som registrerad hos Tevsjö Destilleri Järvsö AB har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Tevsjö Destilleri Järvsö AB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontakta oss gärna direkt. 

Rätten att bli bortglömd

Den individ som vill blir raderad ur register hos Tevsjö Destilleri Järvsö AB ska inkomma med en begäran om detta till Jonas Larsson. Raderingen sker snarast, senast inom tre månader efter bekräftelse att kontakt har tagits.

Kontakta Tevsjö Destilleri Järvsö AB vid frågor:

Tevsjö Destilleri Järvsö AB
Tevsjövägen 1
820 40 Järvsö
070-727 21 74
jonas@tevsjodestilleri.se