Tevsjö Modellen

Det är från Järvsötrakten, en av Sveriges i särklass vackraste platser, med älven Ljusnan, skogarna, bergen och sädesfälten som vi levererar en utmanande premiumsprit till en nationell och internationell marknad. Med eget källvatten, egen vattenkraft, egen kvarn, naturliga råvaror, egna fröer och vårt destilleri har vi ett eget självförsörjande ekosystem med råvaruleveranser från traktens bönder. Foga till detta att restprodukterna från kvarn och destilleri säljs vidare som djurfoder. Ett fullvärdigt kretslopp – vi kallar det planetvänligt.

Samtidigt som vi stolt lutar oss mot gårdens tradition och producerar svenska alltid efterfrågade spritklassiker räds vi inte för att trampa upp nya och helt egna vägar. Detta för att utveckla nya smak- och doftsensationer som saluförs under egna varumärken, eller fyller andras med genuin kvalité. Vi är öppna och transparenta och i spåren av detta innehållsdeklarerar vi våra produkter och utmanar dryckesbranschen att följa efter.

Vårt produktions- och hantverkskunnande, vår planetvänliga tillverkningsprocess, vår attityd och vårt sätt att passionerat binda ihop tradition med nya landvinningar har vi samlat i en modell. Vi kallar den Tevsjömodellen.