Sverige Aquavit

Batch
SA20201112

Råsprit

Spanmål typ

Råg

Spanmål sort

Livado

Sått

Höst 2018

Skördat

Höst 2019

Lantbrukare
Råsprit destillerad

10/8/2020

Råsprit batch

RÅ20200928

Övriga ingridienser

 

LEVERANTÖR

Dillfrö

Aftek Arbrå

Dillblad

Aftek Arbrå

Citronskal

Aftek Arbrå

Färsk Citron

O.P Agrinova Bio 2000 Italien

Produktion

Destillerad

11/12/2020